Mua xe trả góp

  • Tư vấn mua xe trả góp dành cho cá nhân

    2010-11-16 10:16:12

    Hướng dẫn mua xe trả góp dành cho khách hàng là cá nhân, quy trình, các bước tiến hành

  • Tư vấn mua xe trả góp dành cho công ty

    2010-11-16 10:15:19

    Hướng dẫn các đăng ký mua xe trả góp cho khách hàng là công ty hoặc tổ chức. Bằng việc liên kết với nhiều ngân hàng lớn, Ototai.net luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng về vốn khi mua xe thông qua hình thức trả góp.