Thông tin pháp luật

 • Thủ tục mua bán xe ô tô cũ

  2010-12-12 11:01:39

  Các bước thực hiện và thủ tục giấy tờ khi mua bán ôtô đã qua sử dụng, những điều khách hàng trước khi mua bán xe ô tô cũ cần chú ý.

 • Thủ tục đổi giấy phép lái xe ô tô

  2010-12-12 10:55:49

  Đổi giấy phép lái xe - thủ túc xin cấp lại giấy phép lái xe khi hết hạn

 • Quy định hiện hành về cấp lại giấy phếp lái xe ô tô

  2010-12-12 10:51:17

  Ngày 7/11/2007, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng đã ký Quyết định số 54/2007/QĐ-BGTVT (thay thế Quyết định số 72/2005/QĐ-BGTVT ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ). Tại Điều 23 của Quy chế này “Quy định cấp lại giấy phép lái xe”; trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau đây: