Thủ tục đổi giấy phép lái xe ô tô

2010-12-12 10:55:49

Đổi giấy phép lái xe - thủ túc xin cấp lại giấy phép lái xe khi hết hạn

Điều kiện:
- GPLX hết hạn sử dụng chưa quá 01 tháng :
- Còn đủ hồ sơ lái xe sẽ được xét đổi GPLX -
Nếu hồ sơ lái xe không còn đủ bộ hoặc mất, phải dự sát hạch cả phần lý thuyết và thực hành GPLX hết hạn sử dụng trên 01 tháng nhưng chưa quá 06 tháng : Người có GPLX còn đủ bộ hồ sơ lái xe phải sát hạch lại lý thuyết.
GPLX hết hạn sử dụng đã quá 06 tháng : Phải dự sát hạch lại cả phần lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp GPLX, không phải dự học theo chương trình đào tạo.
I. Hồ sơ:
- Đơn xin đổi GPLX (theo mẫu quy định), có xác nhận của thủ trưởng cơ quan nơi công tác, học tập hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa quận, huyện hoặc tương đương cấp (thời hạn không quá 01 năm).
- Toàn bộ hồ sơ lái xe đã được cấp.
- Bản sao GPLX (phải xuất trình bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ).
- 03 tấm ảnh (3x4).
Lưu ý
- Nếu GPLX bị hư hỏng (ảnh, nhàu nát, … ) : Phải nộp bản sao Giấy CMND (xuất trình bản chính để đối chiếu).
- Nếu thay đổi địa chỉ thường trú, tạm trú : Phải nộp bản sao hộ khẩu, tạm trú diện KT3 kèm theo.
- Nếu thay đổi họ tên, ngày, tháng, năm sinh : Tùy theo trường hợp cụ thể sẽ phải bổ túc các giấy tờ hợp pháp để điều chỉnh.
II. Cơ quan tiếp nhận:
Sở Giao Thông - Công Chánh